Wie betaalt de makelaar?

Welke kosten bij verkoop van een woning?
Ga jij een huis verkopen? Dan betaal jijzelf de kosten voor de verkoop van de woning.
Onder verkoopkosten vallen bijvoorbeeld:
- kosten van de makelaar;
- kosten voor het verkoopklaar maken van de woning en/of
- kosten doorhalen van je hypotheek;
Bovenstaande kosten zijn niet altijd van toepassing, indien er geen hypotheek op de woning rust, hoeven er ook geen kosten te worden betaalt voor het doorhalen van de hypotheek. En indien u de woning zelfstandig verkoopt, zonder tussenkomst van makelaar, bent u geen makelaarskosten verschuldigd.
Wat betekent dan kosten koper?

Wie betaalt de makelaar?
Wanneer u als verkoper de makelaar inschakelt om te bemiddelen voor de verkoop, betaalt u als opdrachtgever/ verkoper de makelaarscourtage. De courtage is de vergoeding die de makelaar in rekening brengt voor de geleverde diensten. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de afspraken die je met de makelaar maakt. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage over de koopsom. Wenst u hier een vrijblijvend gesprek over, dan komen wij graag eens op de koffie om kennis te maken en onze werkwijze uit te leggen.

Wanneer betaal je de makelaar?
De courtage wordt verrekend via de notaris op het moment dat de woning wordt overgedragen (genaamd: datum van levering/ transport of oplevering).
Omdat de courtage wordt ingehouden door de notaris op de daadwerkelijke verkoopopbrengst, doet u geen rechtstreekse betaling van de courtage in de richting van de makelaar. De makelaar ontvangt het geld via de notaris. U hoeft dus zelf geen actie te ondernemen om de courtage te voldoen. De makelaar ontvangt het courtagebedrag op hetzelfde moment dat u de verkoopopbrengst ontvangt. Betaling alleen bij succesvolle verkoop (voltooiing van de bemiddelingopdracht).