Wat is kosten koper?

Wat zijn kosten koper?
De kosten koper (afgekort k.k.) zijn de kosten die je als koper betaalt bij de aankoop van een woning.
Let op: deze kosten komen dus bovenop de afgesproken koopsom.
Onderstaand een opsomming van de kosten:

1. Overdrachtsbelasting.
Overdrachtsbelasting betaal je als je een bestaande woning, vakantiewoning, winkel- of bedrijfspand koopt of verkrijgt door schenking. De overdrachtbelasting is 2% van de koopsom op een bestaande woning met bijbehorende grond.
Belasting wordt geheven over de koopsom (exclusief roerende zaken en/of aandeel reservefonds van een V.v.E.).
Voor een winkel- of bedrijfspand, woning die je niet zelf gaat bewonen of los stuk grond betaal je 10,4% overdrachtbelasting.
Er zijn enkele vrijstellingsmogelijkheden (starters tot 35 jaar, erfenis, verkoop binnen 6 maanden, enz.), hiervoor verwijzen wij graag naar de site van de belastingdienst of neem contact op met uw notaris.

2. Notariskosten
Om de woning daadwerkelijk op naam te krijgen heeft u een notaris nodig. Een notaris is als enige bevoegd om een notariele akte (ook wel genaamd: transportakte, akte van overdracht of eigendomsbewijs) op te maken. 
Uitgangspunt van deze akte van levering is de eerder gesloten koopovereenkomst. In de akte van levering wordt de eigendomsoverdracht van de woning vastgelegd en daadwerkelijk overgedragen (bij ondertekening door verkoper, koper en notaris). Een afschrift van de akte van levering wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.  

Optionele kosten:
3. Hypotheekkosten
Een huis kopen kan met eigen geld, maar in de meeste gevallen heeft een koper om de koopsom te betalen een (gedeeltelijke) hypotheek nodig. Wanneer je een (gedeelte) financiert of overbrugt heb je te maken met advieskosten van een bank of tussenpersoon. Tevens dient er dan notarieel een hypotheekakte te worden gevestigd en in veel gevallen een onafhankelijk taxatierapport te worden opgesteld.

4. Aankopend makelaar
Voor de aankoopbegeleiding kunt u een eigen makelaar inschakelen. Dit wordt aankopend makelaar genoemd.
De eigenaar van een woning kan zelf, of middels een verkopend makelaar haar woning te koop aanbieden. De verkoper heeft een ander belang dat u als koper, dit is één van de redenen om een eigen aankopend makelaar in te schakelen.
De kosten zijn afhankelijk van de afspraken die u met de aankopend makelaar maakt. 

5. Bouwkundig onderzoek
Voordat u een definitief koopcontract tekent, is het verstandig een bouwkundig onderzoek te laten doen. Een bouwkundig ingenieur inspecteert de woning op gebreken. In een voorbehoud van bouwkundige keuring staat meestal dat de koop ontbonden kan worden als het achterstallig onderhoud boven een bepaald bedrag uit komt. Een bouwkundig onderzoek kost meestal een paar honderd euro.